Strona firmy doradczej na temat dotacji w programie INNOTEXTILE

 

Program sektorowy INNOTEXTILE ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu włókienniczego. Jest on rezultatem pozytywnie ocenionego studium wykonalności programu sektorowego INNOTEXTILE, złożonego do NCBR przez Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego „PIOT”.

Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Programu będą dotyczyć:

  • Zrównoważonego rynku surowców dla przemysłu włókienniczego;
  • Proekologicznych technologii włókienniczych;
  • Innowacyjnych technologii kompozytów opartych na włóknach i wyrobach włókienniczych;
    Innowacyjnych funkcjonalnych wyrobów włókienniczych;
  • Innowacyjnych wyrobów tekstronicznych;
  • Innowacyjnych technologii wyrobów włókienniczych, odzieżowych i konfekcjonowanych wyrobów specjalnych;Rozwoju nowoczesnych systemów informatycznych dla celów projektowania, produkcji i dystrybucji wyrobów włókienniczych i odzieżowych.
    Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu programu INNOTEXTILE to 60 mln zł.Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy i konsorcja składające się z przedsiębiorców.

Nabór wniosków do Działania 1.2 INNOTEXTILE w 2016 r.

źródła : NCBR – Instytucja udzielająca wsparcia w działaniu INNOTEXTILE

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon